Responsive image

EUROPE FOR CITIZENS PROGRAM


EUROPE FOR CITIZENS PROGRAM

 

Strengthening a Europe of solidarity in times of crisis

Do tohoto mezinárodního projektu se zapojilo Město Česká Třebová spolu s 20 státy EU. Uskutečnilo se pět setkání na různých místech Evropy, kde proběhly konference, prezentace, debaty  u kulatých stolů, neformální diskuze apod. na téma migrace v zemích EU. Veškeré akce nebyly tlumočeny, proto setkání měla smysl pouze pro účastníky, kteří jsou schopni komunikovat v anglickém jazyce.

Projekt plánovaný původně na několik měsíců se díky covidu protáhl na více než rok, takže účastníci kromě konverzační úrovně angličtiny museli splňovat i podmínky plné vakcinace a respektovat hygienická omezení v té které zemi.

 

Popis projektu

Průběh projektu

Laracha