Responsive image

OP JAK


Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová je zapojen do projektu: "OP JAK pro DDM Kamarád Česká Třebová", registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0001757 v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.                    

 

Projekt je realizován v rámci šablon:

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání v SVČ
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SVČ
  • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání

Cílem a výsledkem projektu je: podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, podpora zájmových a rozvojových aktivit SVČ.