Školní soutěže / ZO, SOČ

Zeměpisná olympiáda

Aktuální informace o vyhlášení Zeměpisné olympiády pro školní rok 2020/2021 najdete pod tímto odkazem:

https://www.zemepisnaolympiada.cz/_soubory/_aktuality/236.pdf

Okresní kolo Zeměpisné olympiády, které organizačně zajišťuje Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová se v letošním roce uskutečnilo pouze ve virtuálním prostředí. Organizace proběhla pod záštitou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová získal v rámci dotačního programu „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání“ finanční částku na ceny pro žáky a studenty, kteří se umístili na prvním až třetím místě ve čtyřech kategoriích v rámci okresu Ústí nad Orlicí.

Všem výhercům moc gratulujeme.

Středoškolská odborná činnost

Informace pro školy Informace_školy

Ve školním roce 2020/2021 neproběhnou v Pardubickém kraji okresní kola. Toto rozhodnutí je z důvodu nepříznivé epidemiologické situace.