Responsive image

Aktuality


Upozornění

Zveřejněno dne 13.06.2024

Upozornění

Kdo ještě nedoručil listinnou přihlášku na tábor a kopii kartičky ZP, nechť neprodleně dodá do kanceláře DDM!

Při nástupu na tábor je nutné odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY - PT